کاشف اسرار.بعد از ظهر امروز،صاحب امتیاز پایگاه خبری خزر بر خط(خزر آنلاین)در غرفه موسسه شفاف خبر دیلم حضور یافت و به گفتگو پرداخت.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،محسن خاکزاد شاهاندشتی در جریان این بازدید،در دفتر یادبود موسسه و رسانه های زیر مجموعه،یادگاری نوشت و در خاتمه عکس یادگاری گرفت.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :