کاشف اسرار- دومین دور از سفرهای هیات دولت به گیلان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در مهر ماه ۱۳۸۷شمسی صورت گرفت.
به گزارش کاشف اسرار ،در این دور از سفر هیات دولت ،۲۴۴ بند مصوبه با بر آورد بالغ بر۱۸۲۰۰ میلیارد ریال، برای گیلان به تصویب رسید.
یکی از مصوبات بسیار مهم دور دوم هیات دولت به گیلان ،مطالعه و ایجاد شهرک های صنعتی در شهرستان های صومعه سرا ، لنگرود ، لاهیجان ، املش و ماسال و توسعه شهرک صنعتی رودسر بوده است.
این مصوبه به شماره ۱۴۱۶۲۹/۴۱۱۴۷ مورخ سیزدهم آبان ماه ۱۳۸۸، توسط پرویز داودی (معاون اول رئیس جمهوری)به وزارت صنایع و معادن جهت اقدام با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط،ابلاغ شد.
«نسبت به رفع معارض اجتماعی ۵۰ هکتار از اراضی اقدام شود»
به دنبال ابلاغ این تصویب نامه و بنا به اسناد موجود ، در ۲۳شهریور ماه ۸۹،کمیسیون طرح های غیر کشاورزی (ماده ۲۱)با حضور روح الله قهرمانی چابک (استاندار گیلان) و نیز شرکت رئیس سازمان جهاد کشاورزی ،سازمان امور اقتصادی و دارائی ،مدیر کل منابع طبیعی و آب خیز داری ،مدیریت امور اراضی و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان تشکیل جلسه داد.
در این جلسه موضوع درخواست شرکت شهرک های صنعتی گیلان به منظور واگذاری اراضی واقع در پلاک ۷ مفروز از یک فرعی از ۷ اصلی روستای (فیض آباد)کیشستان بخش ۴ (رشت ) و شهرستان صومعه سرا به میزان ۵۰ هکتار جهت احداث شهرک سرمایه گزاری استان مطرح شد.
اعضای این جلسه پس از بحث و تبادل نظر ،طبق صورت جلسه ای موجود؛ مقرر کردند :« شرکت شهرک های صنعتی گیلان با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آب خیز داری و فرمان داری های رشت و صومعه سرا ، برابر اعلام نظر اداره کل منابع طبیعی نسبت به رفع معارض اجتماعی اقدام و سپس با واگذاری و انتقال آن موافقت شود».
«با واگذاری ۵۰ هکتار به شهرک های صنعتی گیلان موافقت می شود »
ازسویی دیگر ،طبق صورت جلسه تنظیم و امضاء شده، ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۰، کمیسیون طرح های غیر کشاورزی (ماده ۲۰)با حضور مهدی سعادتی (استاندار گیلان) و نیز رئیسان سازمان های جهاد کشاورزی ، اقتصاد و دارائی و صنایع و معادن و هم چنین مدیر کل منابع و آب خیز داری ،مدیر امور اراضی و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان ،تشکیل جلسه داد.
«طبق صورتجلسه ای ۵۰ هکتار اراضل ملی به مدت یک سال واگذار شد »
طبق سند دیگری موجود ،در دوازدهم دی ماه ۱۳۹۰،صورتجلسه ای تحویل و تحول موقت زمین ملی و دولتی به مدت یک سال ،بین نمایندگان اداره منابع طبیعی شهرستان رشت،نمایندگان شرکت شهرک های صنعتی گیلان،بخش دار مرکزی شهرستان رشت و نیز دهیار و شورای اسلامی قریه کفترود و صومعه سرا،منعقد شد.
متن این صورت جلسه به شرح ذیل است :
«در اجرای تبصره یک ماده هشت دستور العمل اصلاحی ،ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های غیر کشاورزی ،برابر نامه شماره ۱/۴/۸۳/۹۰/۵۲۵۳۳-۱۱/۱۰/۹۰ مدیر کل محترم منابع طبیعی استان گیلان و نامه شماره ۸۷۳۹۵/۲۲۰-۸/۱۰/۹۰ مدیریت محترم امور اراضی استان گیلان مرتبط با مصوبه مورخ ۲۰/۵/۹۰ ،کمیسیون بررسی طرح های غیر کشاورزی و نامه شماره ۵۱/۱/۱۲۴۶۳/۱/۱/۸۰۲۹ مورخ ۵/۱۰/۹۰ فرماندار محترم شهرستان رشت و در راستای اجرایی شدن مصوبات جلسه هیئت محترم دولت در سفر دور دوم ریاست محترم جمهوری اسلامی به استان گیلان در ارتباط با تصمیم کمیسیون ماده ۲۱ دستور العمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی جهت ایجاد شهرک صنعتی در روستای کفترود از توابع بخش مرکزی رشت ، در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰، میزان پنجاه هکتار از اراضی ملی با مشخصات پلاک فرعی ۷ از سنگ اصلی یک بخش ۴ رشت به شرح نقشه ترسیمی اداره منابع طبیعی شهرستان رشت، توسط نمایندگان اداره منابع طبیعی شهرستان رشت در معیت بخش دار محترم بخش مرکزی رشت و دهیار و اعضای شورای اسلامی قریه کفترود،تحویل نماینده مدیریت محترم امور اراضی استان گیلان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت گردید.هم زمان زمین موصوف توسط نماینده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت،تحویل نمایندگان هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گردید، تا برابر مصوبه مورخ ۲۰/۵/۹۰ شرکت مذکور پس از اخذ استعلامات مربوطه از دستگاههای ذیربط اقدامات قانونی را معمول کنند».
مصوبه کمیسیون طرحهای غیر کشاورزی در مرداد ماه ۱۳۹۰
در ۲۰ مرداد ماه ۹۰ ،کمیسیون طرح های غیر کشاورزی (ماده ۲۱)با حضور مهدی سعادتی (استاندار گیلان) و نیز شرکت روسای سازمان های جهاد کشاورزی ،صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارائی ،مدیر کل منابع طبیعی و آب خیز داری ،مدیرامور اراضی و مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان تشکیل جلسه داد.
در صورت جلسه به امضاء رسیده اعضای هفت نفره شرکت کننده این جلسه قید شده است : «موضوع تقاضای واگذاری مساحت ۵۰ هکتار از اراضی واقع در قریه فیض آباد و کیشستان شهرستان رشت و صومعه سرا در جلسه مطرح گردید ، اعضای کمیسیون با توجه به صورت جلسه رفع معارض و حل کلیه مشکلات اجتماعی توسط دو فرما ن داری رشت و صومعه سرا ، با تحویل موقت عرصه به شرکت موصوف پس از اخذ استعلامات مربوطه از دستگاه های مربوطه به مدت یک سال موافقت می نماید».
به گزارش کاشف  اسرار به نقل از الحقایق،پس از انجام فرآیند واگذاری ۵۰ هکتار از اراضی واقع در قریه فیض آباد و کیشستان شهرستان رشت و صومعه سرا،مجید عبا سیان امین در زمان ریاست بر هیات مدیره و مدیر عاملی شرکت شهرک های صنعتی گیلان از زمین خوردن کلنگ احداث شهرک صنعتی سرمایه گذاری استان در منطقه موصوف داد،ولیکن با اتمام دوره فعالیتش در اردیبهشت ماه امسال،این وعده به سرانجام نرسید.
از سویی دیگر اداره کل منابع طبیعی و آب خیز داری گیلان و شرکت سهامی کشاورزی و دام پروری سفید رود هر یک جداگانه و با صدور مکاتباتی خطاب به برخی از مسئولین نسبت به تقابل بر آمده و ادعای مالکیت بر اراضی ۵۰ هکتاری مناطق کفترود و فیض آباد را کرده اند.
هم چنین اهالی روستاهای فیض آباد ،کیشستان ،کفترود و علویان از توابع شهرستان های رشت و صومعه سرا با انجام مکاتباتی خطاب به برخی از مسئولان و با اعلام بیش از ۳۰۰ خانوار و جمعیت هزار و ۵۰۰ نفری و تاکید بر وجود بیش از ۱۲ هزار راس حیوان شامل گاو ،گاو میش و اسب ،مخالفت شدید خود را جهت واگذاری اراضی این منطقه و از بین رفتن زیستگاه فعلی برای نگهداری حیوانات را اعلام کرده اند.
رای هیات نظارت ماده ۳۳ اصلاحی در ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۴

 

موضوع: رسیدگی به پرونده مستاجر شرکت شهرکهای صنعتی-مجری طرح:احداث شهرکهای صنعتی-کلاسه:۳۵۱-تارخ رسیدگی:۳۱/۲/۹۴

“گردشکار”
حسب مصوبه مورخ ۲۳/۶/۸۹ و ۲۰/۵/۹۰ مرجع واگذاری مواد (۳۱) و (۳۲) آئین نامه اجرائی واگذاری ماده (۳۱) قانون حفاظت وز بهره برداری از جنگلها و مراتع قطعه زمینی از اراضی ملی واقع در روستای فیض آباد شهرستان رشت استان گیلان به مساحت ۵۰(پنجاه) هکتار تحت پلاک ثبتی ۷ فرعی از ۷ اصلی بخش ۴ ثبت شهرستان رشت با مهلت اجرای یکسال به موجب صورت جلسه اجاره شماره ۱۵۱۶۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ لغایت . تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۹ شهرستان رشت جهت اجرای طرح احداث شهرکهای صنعتی به مجری طرح در تاریخ ۸/۱۰/۹۰ واگذار گردیده است،لذا امور اراضی استان به دلیل ۱- تعلل در اجرا-۲- غیر فعال بودن طرح—۳- عدم پرداخت اجاره،پرونده شرکت شهرکهای صنعتی را جهت طرح در هیات به دبیرخانه ارسال که بر اساس گزارش مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ دبیر هیات نظارت ماده ۳۲ پرونده نامبرده در جلسه مورخ ۲۳/۲/۹۴ مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می گردد؛
“رای هیات نظارت ماده ۳۳ اصلاحی”
«اعضاء هیات نظارت با ملاحظه کلیه مدارک و مستندات و مداقه و بررسی پرونده مطروحه،مستندآ به مفاد ماده واحده قانونی اصلاح ماده ۳۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها،مراتع کشور و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به این قانون با عنایت به :۱- تعلل در اجرا-۲- غیر فعال بودن طرح-۳- عدم پرداخت اجاره توسط مستاجر؛اعضاء هیات متفقآ رای به فسخ قرارداد شرکت مذکور صادر و مقرر نمودند پس از انجام تشریفات قانونی نسبت به استرداد زمین اقدام گردد.این رای از تاریخ ابلاغ ظرف مهلت ۳ ماه قابل اعتراض در مراجع ذی صالح قضایی می باشد».
اعتراض شهرکهای صنعتی گیلان به رای هیات نظارت
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان طی نامه ای به شماره :۳۴۲۳ مورخ: ۱۸/۴/۱۳۹۴ ،خطاب به رئیس اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی و دبیر ماده ۳۳ هیئت نظارت ماده ۳۳ اصلاحی نسبت به رای شماره:۳۵۱- مورخ ۲۳/۴/۹۴؛هیات نظارت اعتراض کرد.

دربخشی از نامه طهمورث لاهوتی اشکوری خطاب به سهیل محمدی،آمده است:

«عطف به نامه شماره ۲۴۵۸۵/۹۴/۱/۱۱۱ مورخ ۲۴/۳/۹۴ در خصوص رای شماره ۳۵۱ مورخ ۲۳/۲/۹۴ هیئت نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به استحضار می رساند،این شرکت برابر قانون به لحاظ اجرائی نمودن مصوبات هیئت محترم دولت مبنی بر احداث ناحیه صنعتی درخواست زمین به مساحت تقریبی پنجاه هکتار واقع در فیض آباد کیشستان نموده که موضوع توسط مدیریت محترم امور اراضی تشکیل پرونده و در مورخ ۲۳/۶/۸۹ در کمیسیون ماده ۲۱ مصوب گردید که فرمانداران دو شهرستان صومعه سرا و رشت مشکل اجتماعی را بررسی و رفع معارض نمایند.سپس به شرکت انتقال گردد که این مصوبه توسط فرمانداران دو شهرستان صومعه سرا و رشت اجراء و اعلام گردید که مجددآ پرونده توسط مدیریت محترم امور اراضی در مورخ ۲۰/۵/۹۰ در کمیسیون ماده و مصوب گردید که زمین تحویل شرکت شهرکهای صنعتی گردد. این مصوبه نیز اجراء گردید و شرکت پس از تحویل زمین اقدامات اولیه از قبیل قرارداد با مشاور برای طراحی و … انجام داده و متحمل هزینه های هنگفتی شده، در نهایت این شرکت برابر قانون طی نامه شماره ۱۵۲۹ مورخ ۲/۳/۹۱ درخواست انتقال قطعی نموده که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است،مع الوصف قطع نظر از مراتب فوق رای شماره ۳۵۱ مورخ ۲۳/۲/۹۴ به دلایل زیر اشتباه صادر شده و قابل اجرا نمی باشد.۱- این شرکت مستاجر مجموعه سازمان جهاد کشاورزی نبوده-۲- هیچ قرارداد اجاره ای در هیچ دفترخانه ای بنام این شرکت با مجموعهسازمان جهاد کشاورزی منعقد نشده است.۳- واگذاری اراضی برابر نص صریح قانون مستند به بند ۴ اصلاحی ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی از ابتدا به صورت انتقال قطعی به قیمت منطقه ای زمان واگذاری می باشد که سازمان امور اراضی کشور طی بخش نامه شماره ۶۳۳۸۶/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۷/۱۱/۸۵ به سازمان جهاد کشاورزی ابلاغ نموده است،لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا اعضای محترم کمیسیون نسبت به ابطال آن اقدام نمایند».
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان در گفتگو با «کاشف اسرار»، درباره صدور رای فسخ قرارداد و تاکید بر استرداد اراضی فیض آباد رشت توسط هیات نظارت ماده ۳۳ اصلاحی،توضیحاتی ارائه کرد.

طهمورث لاهوتی اشکوری،اظهار کرد: ۵۰ هکتار از اراضی کفترود به دنبال مصوبه هیات وزیران در دولت نهم ،توسط سازمان جهاد کشاورزی گیلان به شرکت شهرکهای صنعتی گیلان برای احداث شهرک صنعتی،واگذار شد.

وی در خصوص رای هیات نظارت ماده ۳۳ اصلاحی و تاکید بر استرداد اراضی واگذار شده کفترود از شرکت شهرکهای صنعتی گیلان،خاطر نشان کرد: به دنبال صدور این رای و طی نامه ای در تیرماه سال گذشته به دبیر هیات نظارت،ایرادات قانونی صدور این رای را اعلام کردیم.

رئیس هیات مدیره شهرکهای صنعتی گیلان با تاکید بر این که هم اکنون اراضی واگذار شده کفترود در اختیار این شرکت است،تصریح کرد:این ،شرکت با سازمان جهاد کشاورزی استان؛هیچ گونه اختلاف و دعوائی در رابطه با اراضی ۵۰ هکتاری کفترود ندارد.

لاهوتی اشکوری با اذعان بر این که اراضی کفترود از ابتدا تاکنون توسط اهالی منطقه به منظور چرای دام مورد استفاده قرار می گیرد،ابراز کرد: شرکت شهرکهای صنعتی گیلان بنا به دلایلی،هیچ گونه عملیات احداث شهرک صنعتی را آغاز نکرده است.

وی متذکر شد:درصورت نظر موافق استاندار گیلان و…،نسبت به آغاز عملیات احداث شهرک صنعتی در اراضی کفترود از محل منابع داخلی و عمرانی ،اقدام خواهیم کرد.
به گزارش کاشف اسرار،استان گیلان یکی از خوش آب و هوا ترین استان های کشور است واز اراضی مرغوب کشاورزی برخوردار است اختصاص اراضی کشاورزی برای صنعت که اکثر شهرکهای صنعتی استان خصوصا”شهرستان رشت که ۹۰۰ هکتار از مرغوبترین اراضی شرکت سفید رود که تحت کشت شالی بوده را در دور دوم و سوم سفر هیات دولت وقت اختصاص داده شده لازم است دوباره به چرخه تولید برگردد و همت کنیم تا بافتهای خالی شهرکها را پرکنیم/کاشف الحقایق

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :