کاشف اسرار-استارت یکی از مهم ترین طرح های شرکت مخابرات گیلان در تیرماه ۱۳۹۰ و با عنوان:”انتخاب مخابرات گیلان درکشور به عنوان پایلوت اجرای طرح پرداخت غیرحضوری قبوض تلفن”،زده شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،درباره چگونگی اخذ تصمیم گیری برای حذف توزیع قبوض تلفن بین مشترکین درگیلان،می توان به این نکته اشاره کرد که کمیته بازاریابی و درآمد مخابرات گیلان بابرگزاری جلسات کارشناسی،پیشنهادی را به هیئت مدیره شرکت در استان  مبنی بر اعلام آمادگی برای حذف قبوض ارایه داد و به تصویب رسید.

مدیرعامل اسبق مخابرات گیلان در زمان استارت طرح به مشکلات مردم برای پرداخت کارکرد قبوض تلفن قبل از اجرای طرح پرداخت الکترونیکی و غیرحضوری در گیلان،اشاره کرد.

به گفته علی نعمتی کچائی،”این شرکت درگذشته در مجموع برای حدود یک میلیون و۴۵۷نفرمشترک قبض صادر می کرد واین تعداد از مردم برای پرداخت صورت حساب به بانکها مراجعه و در صف قرار می گرفتند”.

وی خاطر نشان کرد:”در برخی از اوقات پول هایی که مردم به بانک ها واریز می کردند بنا به دلیل وجود برخی از نابه سا مانی ها با تاخیر به حساب مخابرات گیلان واریز و زمانی بیش از مهلت پرداخت قبوض درنظر گرفته شده بود،به ناچار این شرکت خطوط تلفن این گونه مشترکان را قطع می نمود”.

به گفته این مسئول اسبق،استمراراین گونه نابه سامانی ها توسط برخی از شعبات بانک ها درنتیجه سبب ابراز ناراحتی شدیدمردم شده بود.

نعمتی کچائی،درادامه نحوه توزیع نامناسب قبوض تلفن توسط پست را یکی دیگر از مهم ترین مشکلات بیان کرد و گفت:”از حدود یک میلیون و۴۵۷قبضی که در هردوره ۲ماهه توسط مخابرات به چاپ می رسید،بالغ بر ۱۵۰هزار قبض دیگر به صورت المثنی در بین مشترکین توزیع می کرد”/

وی از جمله دلایل این تعداد قبوض را نرسیدن به دست مشترک،جابه جایی آدرس و بارندگی هوا یاد و تاکید کرد:این موارد دست به دست هم داد تا تردد و مراجعات مردم به بانک ها،دفاتر خدمات ارتباطی و مخابرات بیشتر و هزینه ها و نارضایتی هایی را برای مشترکین فراهم بسازد.

مدیرعامل اسبق مخابرات گیلان،تصریح کرد:”درصورتی مشترکی خواستاردریافت قبوض باشدمی تواند به سایت شرکت مخابرات گیلان مراجعه ومشاهده یابا حضوردر۸۰۰ خدمات ارتباطی استان که به عنوان پیش خوان دولت درحال فعالیت هستند،به صورت رایگان دریافت کنند”.

نعمتی کچائی،متذکر شد:” خدمات قطع و وصل تلفن ثابت وهمراه،تغییر مکان،دریافت قبض وپرداخت کارکرد راازدیگر امکانات این دفاتر برشمرد”.

اینک حدود ۶۵ ماه از پایلوت شدن گیلان برای حذف قبوض تلفن ثابت و از ماجرای حذف قبض‌های کاغذی تلفن و با شعار حمایت از طبیعت و جلوگیری از قطع درختان شکل گرفت.

رویدادی که البته با استقبال طبیعت دوستان در قالب کمپین‌های مردمی در فضای مجازی نیز تبلیغ شد و دامنه تبلیغات آن به قبض سایر خدمات ازجمله آب و برق و حتی صورت‌حساب‌های عابربانک رسید.

اما در این میان مخابرات حذف قبض را جدی‌ تر دنبال کرد و وعده داد به‌ زودی قبض کاغذی تلفن ثابت در سایر استان‌ها نیز حذف و الکترونیکی می‌شود.

با گذشت این مدت زمان،قبوض تلفن ثابت در گیلان حذف شده ولیکن هم چنان توزیع آن در درب منازل و  محل کار شهروندان تهرانی  و ساکنین ،پایتخت کشورمان ادامه دارد.

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار کاشف اسرار و در پاسخ به این سئوال درباره ارزیابی خود از استارت خوردن پایلوت شدن  گیلان به عنوان طرح حذف قبوض تلفن ثابت در نیمه اول سال ۹۰ و عدم تسری به کل کشور از جمله پایتخت،متذکر شد:”از شرکت مخابرات بپرسید”.

محمود واعظی،اذعان کرد:شرکت مخابرات،یک سیاست هایی دارد و یک جایی پایلوت می کند و اگر موفق بود درهمه استانها انجام می دهد و اگر موفق نبود،انجام نمی دهد.

وی ادامه داد:حتما شرکت مخابرات ایران این طرح را در آنجا(استان گیلان)اجرا کرده ولی من شنیدم اکثون دارند از طریق الکترونیک قبوض را (برای مشترکین)ارسال می کنند.

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :