کاشف اسرار-در خرداد ماه سال گذشته،اخباری در برخی از رسانه ها مبنی بر انتصاب اولین مدیر روابط عمومی زن شهرداری رشت،منتشر شد،بنا به آن چه که در سایت شهرداری رشت به تاریخ نهم اردیبهشت ماه امسال ،منتشر گردیده،فاطمه قدیمی حرفه به سمت سرپرست روابط عمومی  و امور بین الملل منصوب شده است.

photo_2016-12-29_06-23-49

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،با گذشت حدود ۱۸ ماه از انتصاب “قدیمی حرفه“بارها و بارها،اخباری در سایت شهرداری رشت مبنی بر معرفی وی به عنوان مدیر ارتباطات شهرداری رشت،منتشر شده است.

با گذشت این مدت زمان،تصویری از نامه شهردار رشت خطاب به “قدیمی حرفه” در ۲۸ آبان ماه امسال در سایت این نهاد عمومی غیر دولتی انتشار یافته است.

photo_2016-12-29_05-27-48“سید محمد علی ثابت قدم” در این نامه “قدیمی حرفه” را سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت؛مورد خطاب قرار داده است.

با گذشت حدود سه روز از صدور این نامه،”قدیمی حرفه“با صدور نامه ای ،خطاب به معاونین،مدیران مناطق و سازمانها و هم چنین ادارات شهرداری رشت؛این نامه را با سمت مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،امضاء کرده است.

photo_2016-12-29_05-41-14

اینک این سئوال در ذهن به وجود می آید،آیا سمت استفاده شده از سوی شهردار درست است یا نامه ای که قدیمی حرفه در سه روز بعد صادر کرده است؟یا این که عنوان پست سازمانی در این مدت چند روزه،تغییر کرده است؟آن چه که مسلم است،مافوق مدیر روابط عمومی در شهرداری رشت،شهردار است و باید از مافوق تبعیت کند.

photo_2016-12-29_06-04-04

کاشف اسرار  در راستای  رسالت خود به عنوان پل  ارتباطی بین مردم و مسئولین و هم چنین تنویر افکار عمومی از شهرداری رشت درخواست دارد؛تکلیف مشخص بشود که “قدیمی حرفه” مدیریت ارتباطات و امور بین الملل و یا سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل این نهاد غیر دولتی است؟!

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :