کاشف اسرار- بنا به اطلاعات دریافتی،شورای مشورتی اصلاح طلبان شهرستان رشت برای دوره جدید عضو می پذیرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،علاقمندان می توانند با تکمیل فرم پیوست و ارسال تصویر کارت ملی و فیش واریزی سه ماه حق عضویت ( هرماه ۵ هزارتومان و کلا مبلغ ١۵ هزارتومان – برای جوانان نیم بها ) به
کارت شماره ۶۰۳۷۹۹۱۴۵۷۲۶۹۷۰۶ به نام “اسحاق راستی””رئیس شورای مشورتی اصلاح طلبان شهرستان رشت اقدام به عضویت در این شورا  کنند.

اعضا شورای مشورتی می توانند در انتخابات ٢٠ آذربرای انتخاب کردن و یا انتخاب شدن به عنوان اعضای هیّئت رئیسه این شورا با حق رای شرکت  کنند.

از متقاضیان خواسته شده در صورت اقدام مدارک رابه آدرس https://telegram.me/mollasaraee
ارسال  کنند.

طبق اطلاعات دریافتی شرایط عضویت طبق فرم آن به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

شورای مشورتی اصلاح طلبان استان گیلان

فرم درخواست عضویت

 

اینجانب                  فرزند                ضمن مطالعه و اطلاع از مفاد آئین نامه های اجرایی شورای مشورتی اصلاح طلبان استان گیلان درخواست عضویت در مجمع عمومی اصلاح طلبان استان گیلان شهرستان             را دارم و خود را نسبت به رعایت شرایط عضویت که در ذیل درج شده متعهد می دانم.

وظایف عمومی اعضاء:

  • التزام به اهداف جریان اصلاح طلبی و تصمیماتی که بر اساس آئین نامه های شورای مشورتی اتخاذ می گردد.
  • حضور و نقش آفرینی موثر در جلسات مجمع عمومی و همایش ها و گردهمایی ها شهرستانی و استانی
  • در صورت قبول مسئولیت عضویت در شورای مرکزی و یا کمیته های جانبی در انجام وظایف کوشا بوده و وقت بگذارد و الزامات قبول مسئولیت و حضور در جلساتی که مسئولیت عضویت در آنها را پذیرفته را در کلیه شئون بپذیرد.
  • پرداخت حق عضویت ماهانه که توسط شورای مشورتی شهرستان تعیین می شود.
  • در صورت تخطی از انجام مسئولیت ، جرائم تعیین شده را بپذیرد.

 

 

نام و نام خانوادگی:

امضاء

آدرس :

شماره همراه:

معرفین: ۱-                                               ۲-

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :