کاشف اسرار-رئیس تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی رشت ،گفت:تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی رشت بیش از ۱۵ هزار کارگر شاغل درشرکتها و کارخانجات این مجموعه را تحت پوشش خود دارد .

به گزارش کاشف اسرار،ایرج کوچکی نژاد با اعلام این خبر،اظهار کرد:درحال حاضر تعداد ۱۵ هزار و ۳۸۵ نفر نفر بیمه شده اجباری ، ۲۶۸ نفر بیمه شده اختیاری ، ۳۲۵ نفر بیمه شده حرف و مشاغل آزاد ، هزار و ۳۶نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری ، هزار و ۸۱۴ نفر بازنشسته ، ۲۱۹ نفر ازکارافتاده و ۴۶۵ بازمانده به اتفاق افراد تبعی خود جامعه ۴۵ هزار نفری افراد تحت پوشش این شعبه را تشکیل می دهند .

وی خاطر نشان کرد: در نه ماهه لغایت آذر سالجاری بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ فقره سند تعهدات کوتاه مدت دراین شعبه صادر گردیده که غرامت دستمزد ایام بیماری با هزار و ۴۷۸ فقره بیشترین گروه                خدمت گیرندگان را شامل  شده  است.

به گفته این مسئول،پروتز واروتز (هزینه وسایل کمک پزشکی ) با ۳۷۶ مورد ، غرامت ایام بارداری وکمک هزینه ازدواج هر یک با ۲۱۷ فقره درردیفهای بعدی بیشترین بخش از خدمات ارائه شده به بیمه شدگان است.

کوچکی نژاد ابراز کرد: به منظور پرداخت مستمری بازنشستگی در سالجاری تاکنون ۲۳۳ میلیارد ریال هزینه شده است .

وی ادامه داد:همچنین بیش از ۳۱ میلیارد ریال انواع مستمری بازماندگان و ازکارافتادگان طی نه ماهه      لغایت آذر ازسوی این شعبه پرداخت شده است .

رئیس تامین اجتماعی شعبه شهرصنعتی رشت ،یاد آور شد:بیش از هزار نفر از بیمه شدگان این شعبه در سال ۹۵ افزون بر ۹۲ میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده اند.

کوچکی نژاد،اضافه کرد:افزون بر۹ میلیارد ریال غرامت دستمزد ایام بیماری ، ۵/۲ میلیارد ریال کمک هزینه بارداری ، ۲٫۲ میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج و افزون بر یک میلیارد ریال سایر تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان مشمول در این مدت پرداخت گردیده است .

وی  با اشاره به وجود بیش از ۳۴۰ واحد کارگاهی فعال درحوزه عمل این شعبه ، میزان بدهی کارفرمایان را بالغ بر ۳۳۱ میلیارد ریال  ذکر کرد.

این مسئول در پایان با  اشاره  به تمدید بخشنامه بخشودگی جرائم تا پایان سال ۹۵ از کارفرمایان مدیون بمنظور استفاده از این فرصت و برخورداری از شرایط تسهیل شده جدید دعوت  کرد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :