کاشف اسرار.در روز آینده جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت برای رسیدگی به طرح استیضاح شهردار برگزار می شود.در این جلسه سید محمد علی ثابت قدم به سوالات و در برابر استیضاح کنندگان پاسخ و دفاع خواهد کرد.لازم به تاکید می باشد علی رغم انتقاد به برخی اقدامات شهردار رشت،عزل ثابت قدم در فصل زمستان و نزدیکی به ایام نوروز،وجود طرح های نیمه تمام عمرانی و هم چنین در آستانه پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نیمه اول سال آینده،به مصلحت شهر و شهروندان فهیم نخواهد بود.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :