کاشف اسرار-با صدور ابلاغی از سوی شهردار رشت در روز جاری،سرپرست سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت منصوب و مشغول به کار شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،این حکم از سوی سید محمد علی ثابت قدم و خطاب به علیرضا حسنی صادر شده است.

متن کامل ابلاغ ثابت قدم ،خطاب به حسنی،به شهر ذیل است:

جناب آقای علیرضا حسنی

سلام علیکم

با توجه به تجربه،تخصص و توان مندی های جناب عالی،با عنایت به ساختار سازمانی مصوب شهرداری به موجب این ابلاغ به عنوان”سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت”منصوب می گردید.امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده تان بسترهای لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت ها ،کارآمد سازی ساختار سازمانی را در اولویت قرار داده و با توجه به شرح وظایف پیوستی با شتاب دهی به برنامه ها،جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار،موفق و موید باشید.

سید محمد علی ثابت قدم شهردار رشت

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :