کاشف اسرار- به دنبال بارش برف حدود ۷۰ سانتی متری در رشت که یکی از نعمات الهی به شمار می آید،برخی از درختان بوستان ملت  با خاک یکسان شدند.

photo_2017-02-10_14-19-26به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،که از برخی قسمتهای این پارک بازدید و تصاوری تهیه کرده ،حتی درب سطل زباله ای  و حتی شاخه های تعدادی اشجار بر اثر بارش برف،شکسته است.

photo_2017-02-10_14-19-20تا غروب امروز نسبت به حمل و نقل درختان  و شاخه های شکسته که برخی موجبات مزاحمت عبور و مرور شهروندان را فراهم آورده،اقدامی نشد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :