کاشف اسرار- شهردار رشت،شب گذشته در برنامه تلویزیونی” در مسیر توسعه “شبکه باران شرکت و به بیان موضوعات شهری از جمله بحران اخیر برف در این شهر پرداخت.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،مجری برنامه  در اکثر زمان پخش زنده این برنامه به مجیزگویی از عملکرد شهرداری رشت پرداخت.

با گذشت حدود ۴۰ دقیقه از آغاز این برنامه،یک باره شهردار به اعلام افتتاح بزرگترین هایپر مارکت شمال ایران در کمربندی خرمشهر این شهر در روزهای آینده اشاره کرد.

هایپر مارکت احمدی

اظهارات سید محمد علی ثابت قدم درباره افتتاح این پروژه با همکاری شهرداری رشت،در حالی می باشد  محل این هایپر در کمربندی مدرس استقرار دارد.

بنا به بنرهای نصب شده منقوش با آرم سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداریرشت،زمان افتتاح این هایپر مارکت درساعت ۱۶  هجدهم بهمن ماه اعلام شده و هم چنان این بارها تا لحظه انتشار این گزارش، پابرجاست.

نصب این بنر در حالی می باشد که مدیریت ارتباطات شهرداری رشت با ارسال پیامک به رسانه ها،ساعت افتتاح را ۱۰ صبح یکشنبه هفدهم بهمن ماه اعلام کرده و با زمان بنرهای نصب شده،منافات دارد!؟

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :