کاشف اسرار.پس از بارش برف حدود هفتاد سانتی متری در رشت و مسدود شدن پل روز گذر قلی پور،این بسته بودن تا صبح امروز ادامه داشت.

بنا به تصاویر تهیه شده توسط خبرنگار کاشف اسرار در ساعت یازده صبح امروز حامی از مسدود بودن پل قلی پور داشت،با تلاشهای صورت گرفته این مسیر از ظهر بر روی خودروها بازگشایی شده است.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :