کاشف اسرار-روز گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به گیلان و با هدف دیدار با کارکنان اداره کل استاندارد،افتتاح اداره استاندارد رودبار و  بازدید از کارخانه روغن گنجه ،به این استان سفر کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،در جریان افتتاح اداره استاندارد رودبار،بنرهای خیر مقدم از طرف اداره کل استاندارد گیلان و هم چنین برخی از ادارات و نهادهای شهرستان رودبار،خطاب به “نیره پیروز بخت»،نصب شد.

حتی روابط عمومی اداره کل استاندارد گیلان در بنر خیر مقدم،از “مهندس” استفاده کرده که تصویر آن در ادامه منتشر می شود.

سوتی سه

در تمامی این بنرها،خطاب به “پیروزبخت”از مدرک تحصیلی”مهندس”استفاده گردید،که در ویکپیدیا مدرک تحصیلی این مقام دولتی را مهندسی مواد (ریخته گری) از دانشگاه علم و صنعت ایران  عنوان کرده ،لکن روابط عمومی سازمان صنعت گیلان، با انتشار خبری،مشارالیها را “دکتر“،نامیده است.

سوتی سازمان صنعت نیره پیروز بختاینک سئوال می شود،روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت گیلان ،مدرک دکتری،»پیروز بخت”را از کجا به دست آورده و با مدرک به این پرسش ،پاسخ دهد؟

سوتی سازمان صنعت نیره پیروز بخت.jpgدو

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :