کاشف اسرار-در اوایل ماه جاری در برخی از شهرستان گیلان،برف شروع به بارش  و  آسیب ها به برخی از اموال عمومی وارد و  برای شهروندان معضلاتی را ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت گیلان هم نسبت به انتشار خبری درباره کشیک شبانه روزی؛ اداره صنعت شهرستان سیاهکل کرده است.

بالش اداره صنعت سیاهکل

در تصویر گزارش منتشر شده،تصویری از بالش دیده می شود و اینک سئوال می گردد هدف از انتشار تصویر با این وسیله استراحت و خواب،چیست؟

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :