کاشف اسرار-مجمع نمایندگان گیلان به وزیر نیرو درباره به روز رسانی و اصلاح شبکه های برق و تجهیزات مربوطه در این استان تذکر داد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،در متن تذکر خطاب به حمید چیت چیان،آمده است:به دلیل شرایط جوی در گیلان و سپری شدن عمر مفید شبکه ها و تجهیزات برق فرسوده می باشد و از طرفی بحران های برف سنگین طی سال های ۸۳-۹۲-۹۴ و ۹۵ (برف اخیر)صنایع و منازل مردم تا چند روز دچار خاموشی برق شدند و لوازم برقی منازل مردم و صاحبان صنایع،آسیب های زیادی را متحمل شدند.لازم است هر چه سریعتر اقدامات موثری صورت گیرد.

تذکز مجمع نمایندگان وزیر نیرو بهمن 95پایان پیام

 

اشتراک این خبر در :