کاشف اسرار.بارش برف که از صبح دیروز در رشت شروع گردید،امروز قطع شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،تاکنون بیل های مکانیکی نسبت به برف روبی مسیر بلوار انصاری به دیلمان اقدامی نکرده،ضمن این که حدود پانزده دقیقه قبل،برق ساکنین خیابان حسابی منطقه یک هم قطع شده است.

انتظار می رود مسؤولین ذیربط نسبت به حل سریع مشکلات اهالی اقدام لازم را به عمل آورده و مانند برف قبلی که بیل برای بازگشایی خیابان دیلمان و مسیرهای فرعی اقدامی نکردند و با آفتابی شدن هوا،ذوب شدند،نشود.

در برف قبل،مدیرعامل سازمان عمران شهرداری رشت،قول بازگشایی خیابان حسابی را داد،تا نهایت به نتیجه نرسید.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :