کاشف اسرار.ماههای متمادی می باشد یکی از رسانه ها مشغول به منتشر کردن مطالب تلویحی بر روی خروجی خود بر علیه اشخاصی است.این رسانه که عمری کمتر از دولت یازدهم ،دارد نسبت به طرح موضوعات مختلف علیه اشخاصی است که در گذشته به نظر می رسد،رفیق گرمابه و گلستان بودند.گرمابه و گلستان به خاطر این مطرح می شود که بسیاری از افراد شاهد برگزاری جلسات مکرر با یک دیگر بوده و با هم نان و نمک می خوردند.ضمن اینکه دلیل گسستن بندهای ریسمان رفاقت و انتشار اینگونه مطالب در طی چندین ماه گذشته،مشخص نیست ؟!هر چه به زمان برگزاری انتخابات آتی نزدیک می شویم،شاهد انتشار مطالب در خصوص این اشخاص هستیم که مشارالیها در محل اقامت خویش دارای سمت هایی هستند و این نشان از حسن نیت افرادی می باشد که سمت هایی به آنان اعطا کرده است،البته بیان این نکته لازم به ذکر می باشد،این رسانه طبق قانون مطبوعات از لوگو قانونی خویش برابر مجوز صادره استفاده نمیکند و این بی توجهی باید از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،گوش زد و از ادامه آن جلوگیری بشود.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :