کاشف اسرار– یکی از زیر مجموعه های مهم شهرداری رشت ،سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی می باشد که ستاد مرکزی آن در خیابان سعدی واقع شده است.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،مدتی قبل این رسانه،خبری را مبنی بر عدم تغییر چندین ماهه اخبار برگریده و برتر سایت سازمان مارالبیان منتشر کرد که پس از انتشار خبر مذکور،بالاخره دستی بر تغییر این گونه اخبار برافراشته شد و حکایت از توجه “علی رضا حسنی” داشت.

لازم به ذکر می باشد؛سازمان مبحوث عنه در فضای مجازی “تلگرام”دارای کانال بوده و مسئولیت انتشار اخبار بر عهده “مریم فهمیده”مدیر روابط عمومی آن بوده،لکن در مواردی تیترهای منتشر شده  که دارای اشتباهات است.

به طور مثال؛به عکس انتشار تیتر انتصاب سرپرست معاون اداری و مالی سازمان،دوبار از واژه“سرپرست” استفاده کرده است و اینک سئوال می شود،آیا این اشتباه بی دقتی در زمان انتشار آن را اثبات نمی کند؟!

گاف سازمان فرهنگی شهرداری رشت 1از سوئی دیگر، برای انتشار خبر برگزیدگان مسابقه عکاسی روزهای برفی رشت،نوشت:”مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت؛از برگزیدگان مسابقه عکاسی رشت برفی روزان و رشت سفید پوش تقدیر شد”،اینک سئوال می شود منظور از انتشار واژه”روزان”چیست؟آیا منظور روابط عمومی سازمان،سید رضا موسوی روزان؛عضو شورای شهر رشت یا موضوعی دیگری است؟

گاف سازمان فرهنگی شهرداری رشت 2

یا در جایی دیگر و در تیتر “افتتاح اولین مرکز آموزش محیط زیست شهری ایران در رشت افتتاح می شود”،الف وازه اولین در روز گذشته منتشر شده را جا انداخته و تا لحظه انتشار این گزارش اصلاح نشده است!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

گاف سوم سازمان فرهنگی رشن

از علی رضا حسنی که هم اکنون در سمت سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با کول باری از تجربه فعالیت میکند،انتظار می رود تذکرات لازم را برای دقت در انتشار اخبار سازمان صادر کنند.

پایان پیام

 

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :