کاشف اسرار-طی حکمی از سوی شهردار رشت،مدیر منطقه این نهاد عمومی غیر دولتی منصوب و مشغول به کار شد.

به گزارش کاشف اسرار،بر اساس حکم سید محمد علی ثابت قدم ،رضا عاشری،به این سمت منصوب  و مشغول به کار شد.

پیش از رضا عاشری؛سید محمد علی ثابت قدم و حامد عبداللهی در این سمت مشغول به فعالیت بوده اند .

شهردار رشت در مراسم معارفه عاشری طی سخنانی اظهار کرد: جاده رشت به تهران،  با در نظر گرفتن پتانسیل موجود درمنطقه ورودی شهر از منطقه گیل به چهار راه کانال انتقال یابد.

ثابت قدم بر کاهش بارترافیک با انتقال محدوده قانونی در راستای توسعه شهری تاکید کرد.

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :