کاشف اسرار-با آغازین روزهای فصل بهار و ماه فروردین ۹۶،شهردار رشت با صدور ابلاغ هایی نسبت به تغییر مدیران در بدنه این نهاد عمومی غیر دولتی،اقدام کرد.

حکم مجتبی شهرستانی فروردین 96

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،بر اسشاس ابلاغ های صادره؛طیبه بینا،نتین عاشوری،مرتضی شریفی،علی مقصودیمجتبی ماه پسند،علی رضا اعلایی،مجتبی شهرستانی و حسن هادی زاده به سمت های جدید منصوب شده اند.

سمت های جدید و قبلی اشخاص مبحوث عنه به شرح ذیل است:

مرتضی شریفی =به سمت مشاور شهردار رشت منصوب شد

علی مقصودی=به سمت مشاور شهردار منصوب شده و پیش از این مدیر منطقه ۴ شهرداری رشت بوده است.

مجتبی شهرستانی=به سمت سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری رشت منصوب شد.

مجتبی ماه پسند=به سمت سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت منصوب شد.

حسن هادی زاده=به سمت سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری  منصوب شده و پیش از این مدیر گردشگری این نهاد عمومی غیر دولتی،بوده است.

متین عاشوری=به سمت مدیر منطقه ۴ منصوب شده و پیش از این مدیر دفتر سرمایه گذاری این نهاد عمومی غیر دولتی بوده است.

علیرضا اعلایی=به سمت سرپرست  مدیریت املاک و دارائی های شهرداری رشت منصوب شد.

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :