کاشف اسرار-یکی از مکان های عمومی رشت و منطقه یک شهرداری رشت،گلباغ نماز رشت می باشد و در حدفاصل بلوار انصاری و شهرک گلسار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،این مکان عمومی در پاییز ۱۳۷۲شمسی و زمان تصدی سمت شهرداری توسط “هادی الماسی”تاسیس شده است.

با گذشت بالغ بر ۲۳سال از زمان تاسیس این مکان عمومی،تغییراتی بر روی آن اعمال شده ولی نمادی مبنی بر  دلایل نام گذاری به این اسم،به چشم نمی خورد.

با گذشت بالغ بر دو دهه و فعالیت چهار دوره شورای اسلامی و شهرداران متعددی،نمادی مبنی بر نماز و حتی مکانی برای برپایی نماز رویت نمی شود؟!

در جوار گلباغ نماز سرویس بهداشتی و.پل عابر پیاده جدید نصب شده به چشم میخورد،لکن این گلباغ،با وسعت چشم گیر خود،مکانی برای انجام بازی کودکان نیست و از آن برای نشست برخی از رهگذران استفاده می شود.

انتظار می رود مدیران شهری دلایل قانع کننده مبنی بر دلایل عدم وجود نماد نماز ،وجه تسمیه آن و هم چنین عدم امکان برای استفاده کودکان و نوجوانان به رغم وجود بسترهای بالقوه،بیان کنند.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :