کاشف اسرار-معاون رئیس جمهوری و رئیسسازمان برنامه و بودجه کشور،نرخ جدید خرید تضمینی محصولات چای و پیله ابریشم که حسب درخواست وزارت جهاد کشاورزی در جلسه شورای اقتصاد ۲۵ اسفند ماه سال گذشته و به استناد ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت،مصوب شده را به این وزارتخانه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،متن کامل ابلاغ “محمد باقر نوبخت حقیقی”به وزارت جهاد کشاورزی،به شرح ذیل است:

وزارت جهاد کشاورزی

شورای اقتصاد در جلسه  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ درخواست شماره ۰۲۰/۲۲۰۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تعیین قیمت تضمینی محصولات برگ سبز چای و پیله ابریشم را بررسی و به استناد ماده(۲۶)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد:

۱- قیمت خرید تضمینی هر کیلو گرم برگ سبز چای درجه یک و دو در سال زراعی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ به ترتیب معادل بیست و شش هزار و دویست و چهل و دو (۲۶۲۴۲)ریال و چهارده هزار و ششصد و نود و پنج (۱۴۶۹۵)ریال تعیین می شود.

۲-قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و دو به خریداران برگ سبز چای ،معادل (۴۰درصد)قیمت خرید تضمینی تعیین می شود.

۳-سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی(سازمان چای کشور)و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص محدوده زمانی خرید،تعیین هزینه های تبعیموضوع این تصویب نامه،اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز چای و زمان بازپرداخت آن ،تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت نمایند.

۴-سازمان چای کشور مکلف است ضمن نظارت دقیق بر فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای،اقدامات مورد نیاز را برای توسعه قراردادهای کشت و بهبود کیفیت تولید برگ سبز چای انجام داده و پی گیری های لازم را جهت ساماندهی چای کشور از طریق اجرای عملیات به زراعی،بهبود فرآوری و اصلاح ساختار کارخانه های چای،ترویج مصرف چای داخلی و توسعه بازاریابی از طریق صندوق توسعه چای کشور به عمل آورد.

۵-قیمت خرید تضمینی هر کیلو گرم پیله تر ابریشم برای سال زراعی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ به میزان یکصد و هشتاد و یک هزار و چهل و نه(۱۸۱۰۴۹)ریال تعیین می گردد.محمد باقر نوبخت

 

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :