کاشف اسرار.پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ایران در ۲۹ اردیبهشت ماه جاری برگزار و حسب قانون تعداد اعضای شورای اسلامی شهر رشت از ۱۵به ۱۱ نفر تقلیل خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،اسماعیل حاجی پور یکی از اعضای فعلی شورای اسلامی شهر رشت می باشد که بنا به اخبار دریافتی کاندیدای پنجمین دوره انتخابات هم شده است.

حاجی پور همواره بر اجرای قانون و قانون گرایی در زمان فعالیت در این دوره از شورا تاکید کرده لکن نامبرده در زمان برگزاری جلسات شورا و..نسبت به کشیدن سیگار در ساختمان تاریخی میرزا خلیل مبادرت کرده است.

کشیدن سیگار توسط حاجی پور در حالی می باشد،طبق قانون کنترل دخانیات کشیدن سیگار در اماکن عمومی ممنوع بوده و اینک سئوال می شود ،آیا ساختمان شورای اسلامی شهر رشت و…جزو اماکن عمومی محسوب می شود یا خبر؟اگر پاسخ بلی می باشد،آیا استعمال سیگار،قانونی است؟

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :