کاشف اسرار-معاونت خدمات شهری منطقه یک با اشاره به تبصره یک بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها که سد معبر عمومی، میدان ها، پارک ها و استفاده غیر مجاز از آنها برای کسب و سکونت ممنوع است، نسبت به پاکسازی عاملان سد معبر در راستای جلب رضایت شهروندان از پیاده روهای منطقه یک خبر داد.

به گزارش کاشف اسرار،شیخ کاظمی با اشاره به اینکه سد معبر یکی از مهمترین عوامل نارضایتی شهروندان هنگام عبور و مرور از پیاده روهاست، اظهار کرد: عملیات پاکسازی با حضور نواحی ۳ گانه و با کلیه امکانات منطقه هر روز در یکی از خیابانهای پر تردد منطقه در حال اجرا می باشد که این طرح ویژه دیشب در خیابانهای محدوده گلسار صورت پذیرفت.

وی در پایان طی اظهار آمادگی، نسبت به هرگونه همکاری با شهروندان در خدمات شهری منطقه یک و سامانه ۱۳۷ شهرداری رشت در خصوص دریافت درخواست هایشان اعلام آمادگی کرد.
پایان پیام

اشتراک این خبر در :