کاشف اسرار-معاون حمل و نقل و امور زیر بنایی شهرداری رشت  که با حفظ سمت سرپرستی این نهاد عمومی غیر دولتی را هم بر عهده دارد ،به دنبال درخواست کتبی یکی از شهروندان دارای ملک بزرگ در بازار بزرگ رشت برای تردد با خودروی سواری شخصی در پیاده راه هسته مرکزی این شهر نسبت به صدور مجوزی در نوزدهم ماه جاری اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،به دنبال صدور و ارایه مجوز،شهروند مذکور تا بعد از ظهر امروز قصد عبور از محدوده را با وسیله نقلیه داشته،لکن با ممانعت ماموران انتظامات مستقر مواجه شده است.

بنا به اظهارات ماموران و مستندات موجود در نزد این رسانه،دلیل ممانعت از تردد دستور شفاهی مدیر منطقه دو شهرداری بوده است.با توجه به این که طبق قوانین جاری در کشور،اجرای دستور مافوق لازم الاجراست،ولی این مدیر منطقه بر خلاف دستور مکتوب مافوق دستور می دهد.

النهایه چنان چه شهروند دارای مجوز پیگیر این ممانعت از تردد بشود به طور یقین”مرتضی عاطفی”در دیوان عدالت اداری و تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

پایان پیام

 

اشتراک این خبر در :