کاشف اسرار-از ابتدای امسال تا پایان تیرماه ۳۷۹ میلیون و ۶۹۹ هزار لیتر بنزین در استان گیلان به مصرف رسیدکه این میزان مصرف درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۰,۰۴ درصدی همراه بوده است.

 به گزارش کاشف اسرار،افزایش مصرف چهار ماهه ابتدای سال نسبت به سال پیش به تردد بیشتر مسافران تابستانی ( از ابتدا تا پایان تیر ماه سالجاری) و همچنین تردد اتومبیلهای منطقه آزاد انزلی است که نسبت به سال گذشته در این استان افزایش داشته است .

میزان مصرف کل فرآورده های نفتی طی چهار ماهه ابتدای سال ۸۹۷ میلیون و ۹۸۴ هزار لیتر به قرار ذیل می باشد که ۳۷۹ میلیون ۶۹۹ لیتر مربوط به بنزین (سوپر و معمولی) ،۱۱ میلیون و ۲۶۴ هزار لیتر مربوط به نفت سفید،۱۲۷ میلیون و۳۲۲هزار لیترمربوط به نفت گاز غیر نیروگاهی است .

علاوه بر رشد ده درصدی مصرف بنزین در چهار ماهه ابتدای امسال نسبت به سال پیش سایر فرآورده های نفتی توزیع شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان نیز با کاهش۵۱ درصدی نفت سفید و کاهش ۲,۰۸ درصدی نفت گاز غی رنیروگاهی همراه بوده است .

همچنین طی همین مدت مجموعاً ۱۴۵ میلیون و ۳۲۴ هزار لیتر نفتگاز به نیروگاههای سیکل ترکیبی رشت و پره سر ارسال شد که این رقم افزایش ۹۸ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد .

گفتنی است ارسال و ذخیره سازی سوخت نفت گازبرای  نیروگاه های رشت و پره سر به عنوان  سوخت دوم در زمان افت یا قطعی فشار گاز از ابتدای سال جاری انجام شده است ./منبع:روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان :
پایان پیام

اشتراک این خبر در :