کاشف اسرار-واحدCNG شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان یک دوره آموزش CNG برای ۲۷ نفر از اپراتورهای مجاری عرضه سوخت استان گیلان را در انبار نفت شهید بهمنی مقدم این شرکت برگزار کرد .

 به گزارش کاشف اسرار، هدف از این دوره آموزشی بالا بردن دانش فنی اپراتورها وتأمین امنیت و ارتقای سطح ایمنی جایگاههای عرضه سوخت برای اپراتورهای جایگاههای CNG  و مجاری عرضه استان بود.

آموزش عمومی چهار روزه اپراتورهای CNG، طی سه روز آموزش تئوریک (۱۸ ساعته ) و یک روز عملی ( ۶ ساعته ) از ۲ تا ۵ مرداد ماه جاری انجام شد.
در این دوره آموزشی ۲۷ نفراز اپراتورهای جایگاههای CNG گیلان و سه نفر از اپراتورهای جایگاههای CNG استان  مرکزی حضور داشتند  و آشنایی با اصول و مبانی CNG و سیستم گازسوز خودرو ، آشنایی کلی با انواع ایستگاههای سوخت رسان CNG و تجهیزات بکار رفته درآنها ، آشنایی با نحوه عملکرد تجهیزات ایستگاه سوخترسانی CNG، آشنایی و نحوه کار با سیستم های برقی و کنترلی ایستگاه از جمله مهمترین سر فصل های این دوره آموزشی بوده است.
از جمله دیگر سر فصل های این دوره آموزشی؛آشنایی با الزامات ایمنی در ایستگاهها سوخت رسانی CNG ، آشنایی با شرح وظایف اپراتور و نحوه انجام وظایف محوله و آشنایی کلی با دستور العمل های نگهداری تجهیزات ، جداول کنترل ( چک لیست های )مربوطه و همچنین نحوه رفع عیب اخطارهای معمول ایستگاه و گزارش دهی بوده است.

قابل ذکراست که آموزش این دوره توسط یکی از مسئولین آموزش شرکت LMF (LEOBERSDORFER MASCHINE  FABRIK )  اتریش تدریس شد و ضمن این که
در حال حاضر ۵۲۸ اپراتور در ۹۶ باب جایگاه CNG استان گیلان مشغول به کار هستند که ۹۰ درصد از آنان موفق به اخذ گواهینامه های آموزشی از شرکت های معتبر شده اند و برنامه ریزی لازم برای آموزش اپراتورهای جدید و فاقد گواهینامه آموزشی در آینده نزدیک صورت گرفته است.

براساس دستور العمل های اجرایی، اشتغال در جایگاه های CNG استان منوط به گذراندن این دوره های آموزشی و داشتن گواهینامه تائید صلاحیت اپراتور است .
پایان پیام

اشتراک این خبر در :