کاشف اسرار-روز شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ تفاهمنامه ای به منظور همکاری مشترک در حوزه تجارت الکترونیک برای ارائه خدمات تعریف شده به متقاضیان با استفاده از ظرفیت واحدهای فناور فعال در حوزه تجارت الکترونیک مستقر در پارک علم و فناوری گیلان به امضاء رسید.

 به گزارش کاشف اسرار،این تفاهم نامه به منظور همکاری مشترک در حوزه تجارت الکترونیک برای ارائه خدمات تعریف شده به متقاضیان در چارچوب قوانین و مقررات و با استفاده از ظرفیت واحدهای فناور فعال در حوزه تجارت الکترونیک مستقر در پارک و نیز همکاری در برگزاری رویدادها، همایش ها و کارگاه های آموزشی در موضوعات مشترک بین پارک علم و فناوری گیلان و اداره پست گیلان منعقد شد.

در این تفاهم نامه ، ایجاد ساختارهای لازم برای اجرای تفاهم نامه در ارائه خدمات تجارت الکترونیک و همچنین مساعدت در ایجاد بسترهای لازم برای هسته ها و واحدهای فناور فعال در حوزه تجارت الکترونیک برای معرفی و ارائه خدمات و حصولات حداکثر به مدت یکسال آمده است.

پارک علم و فناوری گیلان نیز در این قرارداد نسبت به معرفی هسته ها و واحدهای فناور فعال در حوزه تجارت الکترونیک به اداره کل جهت اجرایی شدن موضوع تفاهم نامه در موضوع ارائه خدمات تجارت الکترونیک و همچنین اهتمام و مساعدت با اداره کل در چارچوب قوانین و مقرراتاقدامات لازم را انجام خواهد داد.

منبع:روابط عمومی پارک علم و فن آوری گیلان

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :