کاشف اسرار-سرپرست شهرداری رشت از زمان پذیرش این سمت در خرداد ماه امسال تاکنون و در ماههای تیر تا مرداد، نسبت به ترمیم بدنه مدیریتی و انتصاب چندین شخص جدید اقدام کرده است.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،”فرامرز جمشید پور” در این احکام صادره برای معاونین و مدیران مناطق هم  رونوشت تهیه کرده که یکی از رونوشت ها برای معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت بوده و از واژه”محترم”و عنوان علمی”مهندس”استفاده کرده و تعجب برانگیز است.

دلیل تعجب برانگیز بودن این نکته می باشد،شخص”جمشید پور”عهده دار این سمت هم زمان با تصدی پست”سرپرست شهرداری رشت می باشد و از سویی خودش را”مهندس”خطاب کرده است . اینک سوال می شود دلیل قید واژه”محترم”و” مهندس”برای خودش چیست؟در برخی احکام برای معاون حمل و نقل نام و نام خانوادگی صادر و د برخی دیگر نام و نام خانوادگی مشاهده نمی شود؟!

از سویی دیگر چرا تا لحظه انتشار این گزارش علیرغم انتشار چندین گزارش خبری کاشف اسرار،در سایت اصلی شهرداری رشت نسبت به معرفی و سوابق “جمشید پور” اقدامی نشده است؟!چرا مدیریت روابط عمومی نام و نام خانوادگی مدیران قبلی و خودش را با تصاویر و ذکر مدت زمان فعالیت منتشر کرده ولی از انتشار  نام و نام خانوادگی و تصاویر شهرداران اسبق و فعلی خودداری کرده است؟!

photo_2017-08-06_12-43-06

photo_2017-08-06_12-43-24

photo_2017-08-06_12-43-17photo_2017-08-06_12-43-12

photo_2017-08-06_12-43-17

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :