کاشف اسرار-معاون خدمات شهر منطقه یک شهرداری رشت از تبدیل پارک توحید به پارک شمعدانی خبر داد و  گفت:”در این پارک علاوه بر کاشت تعداد زیادی گل شمعدانی المان های آن نیز به صورت شمعدانی طراحی و اجرا خواهد شد”.

به گزارش کاشف اسرار،شیخ کاظمی با اعلام هدایت پارک های منطقه یک به سمت برندسازی با گل های خاص،اظهار کرد:”دیواری در پارک توحید که بعد از این به پارک شمعدانی شهرت خواهد یافت به سبک دیواره های ماسوله با نام دیوار تاسیانی ساخته خواهد شد”

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :