کاشف اسرار-صبح امروز آخرین جلسه از چهارمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان به صورت غیر علنی در ساختمان این نهاد عمومی غیر دولتی برپا و در ساعت نزدیک به چهارده به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،اتمام این جلسه همراه با گرفتن عکس یادگاری اعضای شورای اسلامی شهر با شهردار بوده و شهردار هنگام خروج از شورای اسلامی ،اظهار کرد:از فردا دیگر شهردار نیستم و شخص دیگری سرپرستی این نهاد عمومیی غیر دولتی را بر عهده می گیرد.

یکی از اعضای پیشکسوت چهارمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان در این باره به خبرنگار کاشف اسرار،اظهار کرد:منتحبین  پنجمین دوره شورای اسلامی شهر  صراحتآبه”سعید آگشته“برای ابقا در  پست “شهرداری” پاسخ رد داده و گفته اند شما در این سمت ابقا نخواهید شد.

به گفتهد وی،تقریبآ”آگشته”با این سمت خداحافظی کرده ولی باید منتظر ماند و دید شورای جدید در روز آینده چه تصمیمی در این زمینه برای ابقا یا انتخاب سرپرست و شهردار خواهد گرفت.

پایان پیام

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :