کاشف اسرار-یکی از کارشناسان ارشد حقوق جزای اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان در زمان فعالیت دولت یازدهم و حدود یک تا دو سال قبل نسبت به اخذ تعهدنامه ای از متولی یکی واحدهای صنفی بزرگ در پیاده راه علم الهدی رشت مبنی بر انجام تعهد رعایت ضوابط میراث فرهنگی ظرف مدت مشخصی اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،آیا تاکنون با انتقال محل خدمت “حجت اله حسین پور قاسم آباد سفلی“در زمان فعالیت”رضا علیزاده سوستانی”به واحد صنایع دستی اداره کل یاد شده،متصدی واحد صنفی با هویت معلوم  نسبت به رعایت ضوابط میراث فرهنگی اقدامی کرده است؟

آیا اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان تاکنون توانسته واحد صنفی واقع در پیاده راه را ملزم به رعایت ضوابط قانونی کند،ضمن این که  دادخواستی در سال جاری به مراجع ذی صلاح قانونی جهت پی گیری قانونی ارایه داده است؟انتظار می رود هر چه سریعتر با مستندات کتبی پاسخگوی اذهان عمومی و رسانه ها باشند.

پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :