کاشف اسرار-پرتال اینترنتی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان در چهارم شهریور ماه جاری(دو روز قبل)خبری را با تیتر:”تخریب خانه شبان مورد پیگرد قضایی قرار می گیرد”را به نقل از سرپرست معاونت میراث فرهنگی این دستگاه دولتی منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،”ولی جهانی”در بخشی از این خبر با اشاره به اقدامات تخریبی صورت گرفته از سوی مالکان بنای شبان به رغم تاکیدات و حساسیت هایی که مکررا اعلام شده بر پی گیری قانونی در محاکم قضایی تاکید کرد.

تاکید این مقام مسوول مبنی بر پی گیری از طریق محاکم قضایی اقدامی شایسته و پیروی از قانون مندی و قانون مداری می باشد،ولی این سوال در ذهن به وجود آمده است :”آیا میراث فرهنگی در ثبت اثر ملی سهل انگاری نکرده هست؟؟ چون ثبت اثر یعنی قوانین محکمتر محافظت بیشتر”؟

خانه تاریخی کاشانی رشت به فهرست آثار ملی تخریب شده اضافه شد

خانه کاشانی رشت

خانه تاریخی پورقیصر رشت

خانه بازرگانی(پور قیصر)قبل از تخریب)

نتیجه تصویری برای خانه تاریخی پاک سرشت صوفی

خانه پاک سرشت صوفی املش

هتل تاریخی ساووی رشت متعلق به دوره پهلوی اول تخریب شد

هتل ساووی رشت

نتیجه تصویری برای خانه عضدی سیاهکل

خانه عضدی سیاهکل

کارخانه تاریخی گونی بافی رشت در معرض تخریب است

کارخانه گونی بافی رشت

از سویی دیگر آیا تاکنون در برابر تخریب ابنیه تاریخی ثبت شده ملی در زمان فعالیت دولت های نهم ،دهم و یازدهم هم چون:خانه پاک سرشت صوفی  املش،دامنه حمام گلزار رشت،خانه بازرگانی رشت،هتل ساووی(واقع در بافت تاریخی رشت)،تخریب دیوار جنوبی مسجد حاج سمیع رشت،تخریب بخشی از گورستان پنچ پیران لاهیجان،کارخانه گونی بافی رشت(تخریب بخشی از سازه کنار برای ساخت پارکینگ)،خانه کاشانی رشت و خانه عضدی سیاهکل،اقدامات قضایی برای مجازات متخلفین صورت گرفته است؟

حمام گلزار رشت

حمام گلزار رشت

بخشی+از+گورستان+تاریخی+پنج+پیران+لاهیجان+تخریب+شد

گورستان پنچ پیران لاهیجان

تصویر مرتبط

 

مسجد حاج سمیع رشت

نتیجه تصویری برای ایلنا حاج سمیع رشت

اگر  اقدمات قضایی صورت گرفته متخلفین را به اذهان عمومی و رسانه ها معرفی کرده اند؟اگر پاسخ مثبت است مستندات کتبی را ارایه دهند، اگر پاسخ منفی می باشد،دلیل آن را با مستندات تشریح کنند؟

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :