کاشف اسرار-مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت ارشاد با تشریح جهت گیری آموزشی این مرکز اعطای یارانه آموزشی به روزنامه نگاران و خبرنگاران را از ویژگی های دوره‌های آینده عنوان کرد.

به گزارش کاشف اسرار، گیتا علی آبادی دوره‌های آموزشی ترم تحصیلی آینده را در چهار قالب برشمرد و افزود: قالب اول، ادامه برگزاری دوره‌های آموزشی توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه است که به صورت یک ترم فشرده ۲۰۰ ساعته برگزار می‌شود.

وی قالب دوم را برگزاری دوره‌های آموزشی فشرده توسط مرکز مطالعات در حداقل ۱۵ استان برای اعضای خانه‌های مطبوعات دانست و برگزاری کارگاه‌های تخصصی توسط مرکز مطالعات و همچنین موسسات آموزش روزنامه‌نگاری را قالب سوم عنوان کرد.

این مسوول،اظهارکرد:قالب چهارم ، میدان دهی به موسسات آموزشی دارای مجوز است. استادان روزنامه نگاری، موسسات مطبوعاتی یا تشکل های مطبوعاتی می‌توانند از مرکز مطالعات رسانه ها، مجوز برگزاری دوره آموزشی بگیرند تا پس از برگزاری دوره، گواهی مورد تایید مرکز را برای دانشجویان و کارآموزان صادرکنند.

علی آبادی این قالب ها را مکمل یکدیگر ذکر کرد و افزود: استفاده از ظرفیت موسسات آموزشی در کنار ظرفیت آموزشی مرکز مطالعات و اعطای یارانه آموزش به روزنامه‌نگارانی که در دوره‌های آموزشی شرکت کنند از وی‍ژگی‌های دوره‌های آینده است.وی خاطر نشان کرد: جزییات این قالب ها در روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :