کاشف اسرار-مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گیلان از امکان پذیر شدن واگذاری انشعاب برق در این استان به متقاضیان فاقد مجوز ساخت خبر داد.

“حمید رضا حکمت”امروز با اعلام این خبر به خبرنگار کاشف اسرار،اظهار کرد: عطف به بند ۴ دستور العمل ارسالی از سوی شرکت توانیر به شماره ۱۱/۲۷۱۷ در خصوص قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مورخ هشتم شهریور ماه جاری،واگذاری انشعاب برق به متقاضیان فاقد مجوز ساخت با ارائه تعهد نامه رسمی و محضری و به صورت موقت امکان پذیر شده است .

وی یکی از شرایط واگذاری این انشعاب ها  را مشروط به انجام پرداخت هزینه های برقراری انشعاب و انجام سایر تعهدات مطابق با جداول هزینه های برقراری انشعاب برق و آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق (حسب مورد )،ذکر کرد.

این مسئول،ارائه تعهدنامه رسمی مبنی براین که واگذاری انشعاب برق به صورت غیردائم بوده و هیچ گونه حقی برای متقاضی انشعاب ایجاب نمی نماید را از دیگر شرایط واگذاری ذکر کرد.
  حکمت،تاکید کرد:متقاضی باید در تعهد نامه رسمی قید کند”در صورت تعیین و تکلیف قانونی و قلع و قمع مستحدثات توسط مراجع ذیصلاح ، نسبت به جمع آوری انشعاب برق و استرداد مبلغ دریافت شده توسط شرکت بابت هزینه انشعاب به وی ، هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت”.
پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :