کاشف اسرار-معاون اول رییس جمهور، مصوبه دولت در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست در استان های شمالی را به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ کرد.
به گزارش کاشف اسرار،وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند کلیه ظرفیت ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای استان های شمالی کشور (گیلان ،مازندران و گلستان)را بکار گرفته و وظایف خود در این زمینه را اعمال نمایند.
هیئت وزیران در جلسه ۸/۶/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۰۹۳۲/۰۲۰ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف- شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده­ها یاشهرک­های گردشگری در کل کشور با همکاری وزارت­خانه­های جهادکشاورزی و کشور و سایر سازمان­های مربوط ظرف شش ماه.
ب- اتخاذ سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در استان­های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط.
پ- بازنگری، اصلاح و ابلاغ اصول و ضوابط تهیه طرح­های جامع و هادی محدوده­های شهری و روستاهای شمالی کشور (استان‌های گیلان، مازندران و گلستان) ظرف شش ماه.
تبصره – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری وزارتخانه­های جهادکشاورزی و کشوراصلاحات لازم برای اعمال اصول و ضوابط جدید مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در طرح­های هادی مصوب را ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این تصویب­نامه تهیه و برای سیر مراحل قانونی تصویب آنها اقدام کند.
۲- وزارتخانه­های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند کلیه ظرفیت­ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط­زیست واقع در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای استان­های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) را به کار گرفته و وظایف خود در این زمینه را اعمال نمایند. دستگاه­های یادشده مکلفند تخلف از اجرای این بند و قوانین و مقررات مربوط توسط کارکنان خود و دیگر اشخاص را به مراجع صالح از جمله هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری (حسب مورد) اعلام و گزارش نمایند.
استانداران استان­های یادشده مکلفند گزارش اجرای این بند توسط هر یک از وزارتخانه­های یادشده، آمار تخلفات ارتکابی و نیز اقدامات و هماهنگی­های استانداری را در مقاطع زمانی شش ماهه از طریق وزارت کشور به هیئت وزیران ارایه نمایند.
۳- به منظور تقویت و کارآمدی ضمانت اجراها و سازوکارهای برخورد و مقابله با تخلفات مربوط به تغییر کاربری و احداث بنا در استان­های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان)، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه­های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط­زیست، راهکارهای قانونی از جمله اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۹) و تبصره (۱) ماده (۱۰۰) قانونشهرداری – مصوب ۱۳۳۴- و اصلاحات بعدی آن را ظرف یک ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این تصویب­نامه تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید.
۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در حریم و خارج از حریم شهرهای شمالی کشور (استان­های گیلان، مازندران و گلستان) و در چارچوب مواد (۳) اصلاحی و (۱۰) الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها – مصوب ۱۳۸۵- اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی را که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ماده (۱) قانون یادشده بر روی محدوده­های موضوع آن قانون ایجاد شده است انجام دهد و وزارت کشور با لحاظ مؤخر بودن قانون یادشده نسبت به قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن از ارجاع این موارد و پرونده­ها به کمیسیون­های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری اجتناب نماید.
تبصره – در مورد اراضی زراعی و باغ­های واقع در محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب، وزارتخانه­های کشور و راه و شهرسازی مکلفند از طریق نمایندگان خود در کمیسیون موضوعتبصره (۲) ماده (۹۹) قانون شهرداری، رأی به قلع و قمع بنا را در اولویت قرار دهند.
۵- به منظور هماهنگی و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساخت­وساز در شهرهای شمالی کشور (استان­های گیلان، مازندران و گلستان) کارگروه ویژه­ای با مسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه­های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دادستانی مرکز استان مربوط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری­های شهرهای مربوط تشکیل می­شود. وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد کارگروه مذکور را در مقاطع زمانی شش ماهه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دفتر هیئت دولت ارایه نماید.
تبصره – کلیه دستگاه­های اجرایی موظفند ضمن همکاری با کارگروه مذکور از ارایه هرگونه خدمات زیربنایی به ساخت­وسازهای غیرمجاز خودداری نمایند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور وزارت دادگستری- سازمان حفاظت محیط زیست- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
منبع:پایگاه اطلاع رسانی دولت
پایان پیام
Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :