کاشف اسرار-یکی از فعالین اصلاح طلب و عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان با حکم رئیس مرکز ملی اسناد ایران به سمت رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی این استان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،ژاله حساس خواه با حکم اشرف بروجردی به این سمت منصوب شده و به زودی مراسم معارفه وی با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در رشت برپا می شود.”علی خلیلی”پیش از این عهده دار سمت سرپرستی این مرکز بود.

حساس خواه به عنوان عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان فعالیت دارد.

اشتراک این خبر در :