کاشف اسرار-در ارزیابی دستگاههای اجرایی گیلان در سال  گذشته از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، موضوع جشنواره شهید رجایی ،  شرکت آب و فاضلاب شهری به عنوان دستگاه برگزیده معرفی شد.

به گزارش کاشف اسرار،براساس نتایج ارزیابی اعلام شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان ، شرکت آب و فاضلاب اسدر مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی در گروه شرکتها به عنوان دستگاه برگزیده معرفی شد.

شرکت آبفای گیلان با کسب امتیاز ۱۸۲۴٫۶۵ از ۲۰۰۰ در بین ۶ گروه رتبه اول و در بین ۴۸ دستگاه اجرایی به رتبه چهارم دست یافت که این موفقیت حاصل تلاش جمعی کارکنان شرکت و حمایت حسینی “رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان” می باشد

منبع:دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :