کاشف اسرار-مدیر امور اداری شهرداری رشت در اول شهریور ماه سال ۹۴ با صدور نامه ای خطاب به معاونین و مدیران ستادی،مناطق و سازمان های تابعه,از آنان  درخواست می کند به مناسبت روز کارمند لیستی از مدیران و کارمندان نمونه شهرداری را با توجه به شاخص های مندرج در فرم پیوست ارسال کنند تا از آنان تقدیر به عمل آید.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،به دنبال صدور این نامه،مدیر منطقه یک شهرداری رشت با انجام مکاتبه ای با مدیر منطقه به همراه مسئول واحد جلوگیری از تخلفات ساختمانی را به “علی رضا دانش”معرفی می کند.

محمد پور ناصرانی مدیر نمونه شهرداری

طبق نامه صادره”محمد پور ناصرانی”خودش را به اتفاق”،یکی از پرسنل تحت امر به نام:”باقر قنبری” شایسته تقدیر شدن دانسته و هنوز پاداش میلیونی”سید محمد علی ثابت قدم”به عنوان”شهردار اسبق رشت”برای”پور ناصرانی”از اذهان فراموش نشده است.

آیا|پور ناصرانی”مدیری بهتر از خودش را در شهرداری منطقه تحت امر خود پیدا نمی کند و خودش را مستحق تقدیر می بیند؟

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :