کاشف اسرار-معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای از اعضای هیئت دولت و استانداران سراسر کشور خواست در راستای نظام نامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردمی حداقل یک روز در ماه را برای ملاقات مردمی تعیین کنند

به گزارش کاشف اسرار،در بخشنامه اسحاق جهانگیری  کویشاهی به اعضای هیئت دولت و استانداران سراسر کشور آمده است :

با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری به اعضای دولت مبنی بر ارتباط نزدیک با مردم به منظور آگاهی از مشکلات آنها و اهتمام در رفع مشکلات مذکور و در اجرای تکالیف دستگاه­های دولتی براساس نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردمی، اعضای هیئت دولت و استانداران نسبت به تعیین حداقل یک روز در ماه برای ملاقات مردمی اقدام و گزارش اقدامات انجام شده برای حل و فصل مشکلات مردم را هر شش ماه یک بار به دفتر معاون اول رییس‌جمهور ارایه نمایند.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی دولت

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :