کاشف اسرار-بعد از ظهر امروز معاون اقتصادی سفیر جمهوری کره جنوبی در جمهوری اسلامی ایران از پیاده راه فرهنگی بافت فرهنگی شهر رشت به اتفاق مدیر بازاریابی بخش بازرگانی این سفارت خانه بازدید کرد و در مقابل برخی از مجموعه ابنیه تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی حضور یافت.

“یانگ سوک کیم “در جریان بازدید از پیاده راه فرهنگی بافت مرکزی شهر رشت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار کاشف اسرار در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری،از حضور در رشت و بافت تاریخی این شهر ابراز خرسندی شدید کرد.

وی ابراز کرد:بخش قدیمی تاریخی و فرهنگی رشت ،بنده را به یاد شهرهای قدیمی اروپا می اندازد،به خصوص فضای اتمسفر شهر قدیمی و تاریخی خیلی خوب برای ساکنان و هم چنین اوقات تفریحی خوب جهت گردشگری است و نظرم این است که شما واقعآ خوب هستید.

“جمشید مرادی”به عنوان مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت در جریان این بازدید به بیان تاریخچه ابنیه تاریخی موجود و اتفاقات تاریخی صورت گرفته در این بافت پرداخت.

پایان پیام

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :