کاشف اسرار-یک شهروند ایرانی و مدیر مسئول پایگاه خبری و تحلیلی “کاشف اسرار“با صدور نامه ای در ۲۳ مهرماه امسال به عنوان رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری رشت که در ۲۴ مهرماه در دبیرخانه ثبت شد،خواست بر طبق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نسبت به تحویل اسناد و مکاتبات احتمالی معرفی اشخاص فرهنگی ،هنری و اجتماعی از سوی آن سازمان جهت اعزام به تهران و شرکت در جشنواره شب های فرهنگی رشت در برج میلاد با ذکر نام و نام خانوادگی و لیست اشخاص اقامت کننده در محل استراحت اعم از هتل و غیره را ارائه کند.

علیرضا حسنی بی توجهی به برج میلاد 96

ه گزارش خبرنگار کاشف اسرار،به دنبال ثبت نامه”خلیل اخوان اصغری  “علی رضا حسنی لفمجانی“پس از رویت نامه در ۲۵ مهر ماه و از طریق سیستم اتوماسیون اداری به سرپرست معاونت فرهنگی و توسعه امور ورزشی سازمان دستور:”جهت اقدام بعدی را صادر کرد،ولی “حمید رضا آزمون“خلاف  مهلت ده روزه در نظر گرفته شده در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از ارائه پاسخ امتناع کرد.

نتیجه تصویری برای علیرضا حسنی شهرداری رشت

عدم پاسخ حسنی درباره برج میلاد به کاشف اسرار 96

مدیر مسئول پایگاه خبری کاشف اسرار با گذشت بالغ بر یک ماه از ثبت درخواست در ۲۵ آبان ماه سال جاری با مراجعه به واحد دبیرخانه سازمان و ثبت نامه ای خطاب به “حسنی لفمجانی”موضوع عدم ابلاغ پاسخ را در دبیرخانه ثبت کرد و مستندات موجود است و بی توجهی به قانون قابلیت پیگردد قانونی را دارد.

قانون گذار در این باره در ماده ۲۲ این قانون،تاکید کرده است:

 ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
    الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
    ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
    ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
    د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود.

 پایان پیام

 

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :