کاشف اسرار-عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت،تاکید کرد:انجام سفر هفته آینده مدیر روابط عمومی شهرداری و شهر خلاق خوراک یونسکو در رشت به ترکیه جهت شرکت در اجلاس شهر خلاق یونسکو به صلاح وی نیست.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،فاطمه شیرزاد در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت پس از استماع گزارش عملکرد شهر خلاق خوراک توسط مدیره مربوطه، به حمایت های صورت گرفته در دوره گذشته از موضوع شهر خلاق خوراک شناسی اشاره کرد.

وی خطاب به فاطمه قدیمی حرفه که در جلسه حاضر بود،اظهار کرد:همان طور که به شهردار عرض کردم صلاح شما این است بنشینیم با هم و یک برنامه ریزی جدید و مدون و بازنگری مجدد برای ادامه کار شهر خلاق خوراک برای خروجی های بهتر  داشته باشیم و امورات به صورت علمی تر پیش برود ،بنابراین بهتر است  از انجام این سفر صرف نظر بکنید.

این مسئول،با اشاره به تلاش های صورت گرفته توسط مدیره شهر خلاق یونسکو در رشت و عدم تمایل اعضای شورای اسلامی شهر جهت حضور در نشست هفته آینده یونسکو در کشور ترکیه،خاطر نشان کرد:علی رغم همه تلاش هایی که “قدیمی حرفه” کرده و هفته آینده هم  به تنهایی عازم سفر چند روزه به ترکیه هستند، صلاح وی در این است این سفر لغو بشود و این پیشنهاد به عنوان دل سوز”قدیمی حرفه”بیان شد.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :