گاشف اسرار-با صدور حکمی از سوی سرپرست ستاد نظارت گمرکات گیلان،یک بانو  به عنوان سرپرست دفتر ناظر گمرکات استان تعیین و مشغول به کار شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،بر اساس حکم صادره از سوی”ویدا شفقتی”،فاطمه احمدی راد”که در گذشته عهده دار سمت مدیر دبیرخانه بوده به این سمت تعیین شد.

ناگفته نماند “رامین موسی پناه”کاندیدای ناکام چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت و در زمان تصدی پست ناظر گمرکات استان توسط”محمد بهبود آهنی”،”پرویز تقوی”و”محمد شهبازی”عهده دار سمت مسوول دفتری ناظر این تشکیلات دولتی بود.

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :