کاشف اسرار-هفته گذشته به میزبانی شهرداری رشت ، نشست فرصت های سرمایه گذاری در رشت با حضور شهرداران کلانشهرها برگزار  شد تا زمینه ای برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری رشت به سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور باشد .حال باید از “مسعود نصرتی قزوینی نژاد”به عنوان شهردار پرسید شما که به دنبال این هستید پای سرمایه گذاران را به این شهر باز کنید و در واقع آنها را با این شهر آشتی دهید ، شایسته است به مدیران تان و به ویژه به مدیره کثیرالسفر روابط عمومی تاکید کنید از نصب بنرهایی از جمله تبریک خطاب به مدیر حسابرسی مدتهاست در سطح کشور نخ نما شده جلوگیری می کردند و   از این پس بکنند،ضمن این که مدیران تان به جای اجازه دادن برای آویزان کردن این بنرها و پرده ها در سطح شهر و میادین،بیلان عملکرد خود را ارایه دهند و ظرفیت شهر و دستگاه شهرداری را تا این سطح در نگاه افراد بیرونی تنزل ندهند و موجبات شرمندگی شهروندان را از این اقدامات سخیف فراهم نسازند . به فرض قبولی در آزمون ، این موفقیت تا چه اندازه چشمگیر بوده که باید برایش در سطح شهر بنر می زدند ؟ ضمن آنکه بر اساس بند الف منتشر شده در سایت انجمن حسابرسان داخلی ، مدیران حسابرسی داخلی سازمانها ، نهادها و شرکتهای معتبر به تشخیص کمیته تعیین صلاحیت ، معاف از آزمون ورودی اعلام شدند و در واقع برای این افراد آزمونی برگزار نمی گردد تا قبولی و موفقیتی در کار باشد !!؟

photo_2018-01-21_14-25-52

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :