کاشف اسرار- یک کانال در فضای مجازی با مدیریت یک شخص معلوم الحال مدتی می باشد راه اندازی شده و نسبت به تشویش اذهان عمومی و توهین به مسئولین کشوری مبادرت می کند.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،این کانال فضای مجازی حتی پا را از گلیمش درازتر کرده و به برخی از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران توهین می کند که این اقدام محکوم است و باید از آن ابراز انزجار کرد و قباحت دارد.

مدیر این کانال اگر راست می گوید با حضور در خاک پاسخگو باشد و نباید با انتشار مطالب و تصاویری نسبت به تشویش اذهان عمومی بکند،این شخص معلوم الحال بداند مردم کشورشان را دوست دارند و به ندای رهبر انقلاب در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه امسال شرکت گسترده داشته و لبیک به آرمان های ایران اسلامی گفتند.

اشتراک این خبر در :