کاشف اسرار،با صدور حکمی از سوی سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت،کارشناس پذیرش سازمان آرامستان های(گورستان های)این نهاد عمومی غیر دولتی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،طبق حکم صادره از سوی”حامد اخوان”محمد رضا(پیمان)باقری پور اصیل)به این سمت منصوب شده و از ششم آبان ماه سال گذشته تا ۲۳ بهمن ماه امسال مسئول روابط عمومی سازمان مارالبیان بوده است.

در بخشی از ابلاغ صادره خطاب به باقری پور آمده است:”با توجه به هماهنگی به عمل آمده به موجب این ابلاغ محل خدمتتان “سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت به عنوان کارشناس پذیرش”تعیین می گردد.امید است برابر وظایف محولهتحت نظر رئیس محترم نسبت به انجام امور محوله اقدام و در انجام وظایف سازمانی موفق و موید باشید.

باقری پور اصیل دارنده مدرک تحصیلی “کارشاس روابط عمومی”بوده و از آذر ماه سال جاری عهده دار مدیر مسئولی پایگاه خبری و تحلیلی”می رشت” و دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و مشخصات وی در سامانه جامع رسانه های کشور موجود است.

متذکر می شود آیا این حکم ابلاغ به سمت کارشناس پذیرش هم چنان دارای اعتبار می باشد،یا این که کان لم یکن شده  و سمت دیگری برای وی تعیین شده است؟در صورت تغییر محل خدمت مستندات در اختیار گذاشته بشود

پایان پیام

اشتراک این خبر در :