کاشف اسرار-طبق مستند رویت شده مدیره روابط عمومی شهرداری رشت در روز گذشته یک برگ کاغذ آ ۴ با ذکر نام و نام خانوادگی ۴ خبرنگار خاص طرف قرارداد با شهرداری به منظور تهیه خبر و عکس برای پرتال این نهاد عمومی غیر دولتی دارای همکاری یک ساله را در اختیار شهردار جهت صدور دستورات لازم  و تسریع پرداخت ارائه داده است.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،”فاطمه قدیمی حرفه”در هامش نامه مارالبیان به صورت دستی خطاب به مسعود نصرتی قزوینی نژاد،برای آقای”می…برای فعالیت کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام شهرداری مبلغ ۱۴ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان درخواست کرده ،ضمن این که مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت تهیه بولتن خبری منظور شده و مورد موافقت قرار گرفته است.

وی برای”آقای س…”به عنوان عکاس و خبرنگار مبلغ ۱۵ میلیون تومان،جهت خبرنگار خانم به نام”م…..”مبلغ ۲ میلیون تومان و برای آقای عکاس دیگری به نام”پ”مبلغ ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان درخواست شده و “نصرتی قزوینی نژاد”هم به”مجتبی ماه پسند”به عنوان سرپرست امور مالی شهرداری دستور همکاری در پرداخت جمع کل ۳۸ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان را صادر کرده است.

بنا به شنیده ها که صحت و سقم آن در دست بررسی می باشد شهرداری رشت به غیر از نیروهای حجمی دارای بیش از دو هزار نیرو شاغل بوده و اینک سئوال می شود،آقای”می….”که امورات کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام و بولتن خبری این نهاد عمومی غیر دولتی را بر عهده دارد،آیا نیرویی در این مجموعه عریض و طویل پیدا نشده که شخصی خارج از مجموعه طرف قرارداد شده و این گونه مبالغ دریافت کند؟

آیا راه اندازی و پیگیری کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرامی برای پرسنل شاغل سخت است؟با مستندات پاسخ بدهند،از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت هم تقاضا می شود در برابر اذهان عمومی پاسخ بدهد و نسبت به تنویر افکار عمومی اقدام کنند.

پایان پیام

 

اشتراک این خبر در :