کاشف اسرار-استاندار گیلان در غروب پنج شنبه زمان حضور در پیاده راه هسته مرکزی شهر رشت از خبرنگاران رسانه های دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور کسب خبر در جلسه با مجمع نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،پس از دعوت”مصطفی سالاری”تعدادی از خبرنگاران به استانداری گیلان مراجعه و پس از عزیمت به طبقه هفتم استانداری با ممانعت احدی از کارکنان روابط عمومی استانداری مواجه شدند.

پس از اعتراض خبرنگاران مدعو ،به آنان اجازه داده شد فقط به منظور تهیه عکس به داخل جلسه بروند و پس از پایان ارائه گزارش وضعیت سیمای گردشگری گیلان توسط مشاور استاندار در امور گردشگری،کارمند روابط عمومی استانداری خلاف دعوت استاندار نسبت به بیرون کردن اصحاب رسانه از سالن مبادرت کرد.

کارمند روابط عمومی و عوامل حفاظت استانداری گیلان حتی اجازه ندادند خبرنگاران در محوطه طبقه هفتم استانداری حضور یابند به طوری خواستار ترک محل گردید و وقتی تعدادی از اصحاب رسانه در طبقه همکف گرد هم آمدند،یکی از سربازان وظیفه نیروی انتظامی به این مکان مراجعه  و آنان را به پارکینگ خودروها هدایت کردند.

ناگفته نماند این خبرنگاران بدون ذکر دلیل به بیرون از جلسه هدایت شدند و خلاف دعوت استاندار بوده،ضمن این که طبق ماده ۵ قانون مطبوعات ممانعت از کسب خبر تخلف محسوب و با شکایت کردن شخص خاطی به انفصال از خدمت محکوم می شود.

برابر این ماده کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است،متخلف از ماده ۵ به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد

النهایه در جریان حضور تعدادی از خبرنگاران در ضیافت شام یکی از هتل های رشت،نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی و نیز استاندار گیلان در مواجه با اصحاب خبرنگاران بیرون رانده شده به شدت از اخراج آنان توسط روابط عمومی استانداری ناراحت شدند.

پایان پیام

 

اشتراک این خبر در :