کاشف اسرار-سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران از بازداشت معاون  رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و رئیس دفتر زئیس جمهور دولت محمود احمدی نژاد خبر داد.

به گزارش کاشف اسرار،رحیم مشایی در روز جاری حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران توسط مامورین پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.

پایان پیام

اشتراک این خبر در :