کاشف اسرار-دومین دوره انتخابات شورای اسلامی کار شهرداری رشت با اخذ مجوز از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان از لحظاتی قبل با ۴۱ کاندیدا شروع  شده است.

به گزارش خبرنگار کاشف اسرار،بر اساس آگهی چاپ و نصب شده در واحدهای مختلف این نهاد عمومی غیر دولتی انتخابات از ساعت ۹ صبح امروز شروع می شود و به عنوان مرحله اول محسوب می شود.

IMG_20180424_150547

برای این انتخابات اشخاص ذیل کاندید شده که برخی از آنها جزو نیروهای قراردادی محسوب می شوند،ضمن این که هر یک از شرکت کنندگان در انتخابات می توانند حداکثر به ۱۳ نفر به تعداد اصلی و علی البدل مورد نیاز رای بدهند:

آقایان:

حماد ابراهیم زاده-احمد احمد نیا حلیمه جانی-امید اکبری-پژمان امتیازی فکار-مسعود آرستن-محمد رضا باقری پور اصیل-علی رضا باقری ماتک-سعید بشری-بابک بهاری-مسعود پور امین-رضا ترابی-امیر ترومیده-سید حسین جمالی-هادی حاجی عباسی-علی رضا حاجی پور-اسماعیل حسن خواه-حسین سرمست-حسین سجودی-مجتبی شهرستانی-جواد شهند-رضا صمصام بزرگی-مهدی عبدالهی-علی عبدی ولمی-قربان عزیزی لیفکوهی-مصطفی غنی-آرش فیضی-میلاد کریمی-محمد محمد نیا-محمد محبتی-سیروس ملائی-شهرام مومنی-علی مهدوی-داود نوری هریس-حسن هادی زاده- ابوذر یزدانی

بانوان:

فاطمه اسدیان فر-مهتاب حبیبی-لیلا سپهری نیا-لاله طالبی-مریم گل آرا-آذر ملکوتی

بر اساس بررسی های به عمل آمده  و ضمن احترام با کاندیداهای انتخابات مذکور،اشخاص ذیل کاندیداهای مورد اقبال برخی از پرسنل این نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شوند:

حماد ابراهیم زاده-مسعود آرستن-بابک بهاری-امیر ترومیده-جواد شهند-رضا صمصام بزرگی-علی عبدی ولمی-قربان عزیزی لیفکوهی-شهرام مومنی-لیلا طالبی-داود نوری هریس-حسن هادی زاده-حسین سرمست-مسعود پور امین-آرش فیضی-علی مهدوی.مجتبی شهرستانی و هادی حاجی عباسی

ناگفته نماند،شورای اسلامی کار شورایی است مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان یک کارگاه و نماینده کارفرما ( مدیریت ) که در واحدهای دارای بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم ، تشکیل می شود .

وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار عبارتند از :

۱- ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور .

۲- همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی .

۳- بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اقتصادی ، فنی و حرفه ای و نظایر آن .

۴- نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارایه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه .

۵- همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد .

۶- بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی های واحد و پیگیری موارد .

۷- تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد .

۸- بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی های واحد و ارایه اطلاعات به مدیر یا هیات مدیره .

مراحل تشکیل شورا :
۱- مراجعه نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به کارگاه
۲- دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده کارکنان در هیات تشخیص
۳- برگزاری اولین مجمع عمومی
۴- تشکیل هیات تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا
۵- درج آگهی اعلام کاندیداتوری عضویت در شورا
۶- اعلام داوطلبی کاندیداهای عضویت در شورا
۷- بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا و اعلام اسامی کاندیداهای واجد شرایط
۸- دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورا و تصویب اساسنامه
۹- برگزاری مجمع عمومی
۱۰- تعیین سمت اعضاء
۱۱- ثبت شورا و صدور اعتبارنامه اعضاء

پایان پیام

Print Friendly, PDF & Email

اشتراک این خبر در :